Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Бизнес Навигатор Счетоводен софтуер

 

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ НА КОМЕРС ФИНАНС АД СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Цени на Бизнес Навигатор и Бизнес Навигатор Заплати - ТУК

ИПМ Консулт ООД
е официален представител на Комерс Финанс АД.

Като представител на фирмата, ние ще Ви демонстрираме, инсталираме и обучим на БИЗНЕС-НАВИГАТОР СЧЕТОВОДСТВО И БИЗНЕС-НАВИГАТОР  ЗАПЛАТИ. Ще Ви помагаме във всеки един момент от работата Ви с него, ще го поддържаме според Вашите нужди и изисквания. Помощта ни ще бъде „от счетоводител на счетоводител”.

 

thumb_biznes_navigator_schet1   thumb_biznes_navigator_schet2   thumb_biznes_navigator_schet3
БИЗНЕС НАВИГАТОР СЧЕТОВОДСТВО е съвременна професионална интегрирана компютърна система за фирмено управление под Windows, разработена по европейските стандарти. Обхваща цялостната дейност по обработка и отчитане на ежедневните операции в съвременните фирми и организации, документооборота, счетоводната информация, обслужването на клиентите, отчитането на резултатите и анализа на дейността посредством гъвкава система за генериране и оформяне на отчети.


Функционални възможности


• Търговия
• Счетоводство
• Производство
• Услуги, туризъм
• Дълготрайни активи
• Търговски центрове
• Генератор на отчети
• Складово стопанство
• Валутно счетоводство
• Бюджетиране, планиране
• Управление на финансите
• Следене на разплащанията
• Импорт и експорт на данни
• Касови и банкови операции
• Дизайнер на входни филтри
• Калкулация на себестойност
• Автоматично отчитане на ДДС
• Дизайнер на документи и отчети
• Оферти, поръчки, заявки, доставки

 

Главното предимство на Бизнес Навигатор е пълната автоматизация на дейността на фирмата посредством единна интегрирана система, без модули. Новите подходи и методи на работа позволяват с еднократно въвеждане на първичния документ информацията да постъпва направо за счетоводно отчитане посредством документно-ориентирания подход на работа и автоматичното контиране. За трудоемките дейности са разработени автоматични операции, които работят на принципа "Включи и забрави" и които спестяват 90% от ръчната работа. БИЗНЕС НАВИГАТОР е гъвкава интегрирана система, която лесно се настройва към особеностите на фирми с различен предмет на дейност и с различна големина и обем на информацията. Разработени са различни версии в зависимост от големината на фирмите.

Новият продукт Бизнес Навигатор
- Връзки с клиенти - CRM (Customer Relationship Management) автоматизира процесите на маркетинг,
продажби, следпродажбено обслужване, сервизно обслужване и др. Индивидуалното обслужване на всеки
един клиент и създаване на добри взаимоотношения с клиентите стават възможни с помощта на новия продукт, като допринасят съществено за увеличаване на продажбите и пазарния дял на фирмите.
 
thumb_biznes_navigator_zapl1   thumb_biznes_navigator_zapl2   thumb_biznes_navigator_zapl3БИЗНЕС НАВИГАТОР ЗАПЛАТИ е професионална компютърна програма от висок клас за обработка на работни заплати, управление на човешки ресурси и личен състав.

Предназначена е за:
• щатни служители, работещи на трудов договор;
• работници, работещи на сделна система на заплащане;
• служители, работещи по втори или допълнителен трудов договор;
• назначени по граждански договор лица;
• управленски персонал по договор за управление и контрол;
• отчитане на осигуровки на самоосигуряващи се лица.

Разработена е като цялостна програма, без модули, с единни данни и пълен достъп до всички функции.
Осигурена е автоматична връзка към счетоводството на интегрираната система за фирмено управление БИЗНЕС НАВИГАТОР.

SQL Server
Главното предимство на БИЗНЕС НАВИГАТОР е пълната автоматизация на финансово-счетоводната дейност на фирмите, предприятията и организациите. Екстрите и автоматичните операции не са модули, в които информацията се въвежда самостоятелно, и чиито данни трудно се съгласуват помежду си. Това са функции, които работят на принципа "Включи и забрави" и които спестяват 90% от ръчните операции. Информацията в тях постъпва навсякъде направо от първичния документ, като контирането и осчетоводяването по счетоводните сметки става автоматично.
 

АКО ПРОЯВЯВАТЕ ИНТЕРЕС ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ НА КОМЕРС ФИНАНС АД СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

 

Счетоводни услуги, които предлагаме