Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
ЦЕНОВА ЛИСТА
Многофирмена
500 €
650 €
790 €
1000 €
* Абонаментът се заплаща след изтичане на гаранционния срок от една година след закупуване на съответната програма

Покупки на лизинг

(само за стандартна версия и мрежова с файлов достъп)
Срок на изплащане: 6 месеца
Първоначална вноска: 30% от крайната цена
Оскъпяване: 10%
Изплащане: На 6 равни месечни вноски

 

БИЗНЕС НАВИГАТОР клиент-минисървър
(База данни Pervasive SQL Workgroup)
Многофирмена
550 €
730 €
830 €
930 €
1030 €

Забележка: Цената на системния софтуер на базата данни е включена в цената за клиент- минисървър.
При преминаване от мрежова версия с файлов достъп към версия клиент-минисървър се заплаща разликата в цената, но не по-малко от 30,- EUR на работно място.

 

БИЗНЕС НАВИГАТОР клиент-сървър
База данни Pervasive SQL Server
Многофирмена
1440 €
2520 €
3840 €
4920 €
5520 €
9600 €

Забележка: Цената на системния софтуер на базата данни не е включена в цената за клиент-сървър версия. Клиент-сървър версия на базата данни се закупува допълнително според актуалната ценова листа на Pervasive Software в момента на плащането.

 
Бизнес Навигатор - Заплати
Работни заплати, личен състав, управление на човешки ресурси
Многофирмена
260 €
360 €
540 €
800 €
1200 €
1950 €

 

Платени консултации за абонати
за всеки следващ започнат час
15 €
10 €
Платените консултации се ползват след приключване на часовете за безплатно обучение, включени в цената на закупуване на продукта. 

Те могат да се ползват само от клиентите в гаранционен срок и от клиентите с договор за абонаментно поддържане.