Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

25% Великденска отстъпка за Бизнес Навигатор

Интегрирана компютърна система за фирмено управление Бизнес Навигатор - ERP/CRM/HR and Payroll

 

Комерс Финанс АД, разработчик на най-добрият счетоводен софтуер на българския пазар, честити на всички свои клиенти предстоящите Великденски празници и обявява за всички продукти от серията „Бизнес Навигатор“ 25% Великденска отстъпка

Отстъпката важи за:

  • закупуване на нови програмни продукти
  • разширение на версията на регистрираните потребители до по-висока.

Отстъпката е валидна до 10.05.2016

Посетете Интернет страницата на фирмата на адрес www.cfinance.bg и разгледайте подробно програмните продукти Бизнес Навигатор, Връзки с клиенти (CRM) и Бизнес Навигатор Заплати. Имате право да инсталирате безплатна демонстрационна версия, която съдържа всички функции и автоматични операции, като е ограничена по брой документи. С демо-версията можете да въведете и осчетоводите до 500 бр. документа. За Бизнес Навигатор Заплати ограничението на демо-версията е за работа до 5 лица.

На Интернет-страницата на Комерс Финанс можете да разгледате подробната online документацията на програмните продукти и да се запознаете с всички функционални възможности на Бизнес Навигатор счетоводство, Връзки с клиенти (CRM) и Бизнес Навигатор Заплати.

Публикувани са видео-уроци за работата с продуктите, които нагледно ви показват въвеждането на данни и богатата информационна система на програмните продукти. Можете да ги стартирате директно през Интернет, или да си ги свалите и пуснете на вашия компютър.

За настоящите клиенти е публикувана и информация за новостите в последните версии, както и за курсовете за обучение през месеците април и май 2016 г.

На страницата на Комерс Финанс ще намерите и много друга полезна информация за цените на закупуване и актуализация на програмите, за дейността на фирмата, и данни за нейните над 80 дистрибутори в повечето градове на страната.