Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Фискални устройства за автомати на самообслужване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устройството се състои от три отделни модула:

 

 • Фискален модул – Пломбиран блок, закрепен в корпуса на апарата, съдържащ всички основни модули на обикновено фискално устройство с КЛЕН и дистанционна връзка с НАП, с изключение на клавиатура, индикация за клиента и печатащо устройство.

 • Контролен изнесен дисплей – външен модул, монтиран върху корпуса на автомата за самообслужване, визуализиращ фискалната касова бележка.

 • Входно-изходен пулт за управление - Представлява специализирано устройство, служещо за програмиране, отпечатване на отчети на фискалната памет и отпечатване на съдържанието на КЛЕН. Притежава вградени индикация, клавиатура и принтер.

 

 Технически характеристики:

 

 

 

Фискален модул за вграждане в корпуса на автомата

 

 • Компактен блок, позволяващ лесен и бърз монтаж към всички видове автомати на самообслужване;

 • Вграден интерфейс за включване към MDB, EXECUTIVE A, BDV, PARALLEL интерфейси със съответния преходен кабел;

 • Вградени интерфейси за връзка с изнесен контролен дисплей, входно-изходен пулт за управление и/или персонален компютър;

 • Фискална памет за 2000 дневни отчета;

 • Вградена MicroSD карта за реализация на функционалност на КЛЕН (Контролна лента на електронен носител) с обем 2GB или повече;

 • Вграден GSM/GPRS модул за пренос на данни с външна антена;

 • LED индикатор за бързо установяване на състоянието.

 

 

Контролен изнесен дисплей

 • Специален дизайн, осигуряващ бърз и лесен монтаж към корпуса на автомата на самообслужване;

 • Захранване и комуникация по един кабел;

 • Възможност за поръчване в два варианта на вградения индикаторен модул:

  • Графичен - LCDFSTN 160х80 dots светещ в бяла светлина;

  • Символен – LCDSTN 2x16 characters светещ в зелена или синя светлина.

 Входно-изходен пулт за управление

 

 • Базиран върху TREMOLS касов апарат;

 • EasyLoad принтерен механизъм, клавиатура 29 клавиша, двуредов дисплей;

 • Вградени Li-Ion акумулатори.


  * Входно-изходният пулт служи за сервизиране и отчитане на неограничен брой устройства и не е задължителен. Не е включен в пакета TREMOL V-KL и може да се закупи допълнително.

 Функционални характеристики:

 • Автоматично разпознаване на комуникационния протокол и генериране на документ за продажба;

 • Автоматично генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки работен ден (всеки 24 часа);

 • Разпечатване (трансфер във файл) на съдържанието на КЛЕН за зададен период;

 • Разпечатване (трансфериране във файл) на отчет на фискалната памет за зададен период;

 • Комуникация със сървъра на НАП според изискването на законодателството.

Софтуер и поддръжка

 • Безплатен софтуер за програмиране и отчитане;

 • Възможност за надграждане на функционалност, съгласно специфичните нужди на корпоративните клиенти.